Salva Vita Smart

Dispozitive profesionale menite să conducă la salvarea de vieți omenești!

LEGISLAȚIE

Detectoarele DPI – care fac parte din echipamentele individuale de protecție EIP potrivit legislației europene, respectiv dispozitivele purtabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și factorilor nocivi, sunt obligatorii a fi folosite de către personalul care lucrează în mediile care au o atmosferă potential explozivă sau pot reprezenta un pericol pentru sănătatea lucrătorilor la locul de muncă, în toate țările din Comunitatea Europeană.

Există mai multe Directive Europene, cu privire la aspecte de natură tehnică și siguranță precum dar și aşa zisele Directive ATEx, care reglementează punerea pe piaţa europeană a produselor destinate folosirii în atmosfere potential explozive ( Directiva 2014/34/EU ) si respectiv utilizarea lor în condiţii de siguranţă ( Directiva 1999/92/EC ) dar cele mai recente și aplicabile în prezent sunt Directiva (UE) 2019/1832 transpusă în anul 2022 prin Hotărârea nr.1315/2021 privind modificarea și completarea Hotărării Guvernului nr.1048/2006 astfel:

ATEX este acronimul de la „ATmosphere EXplosive”. O atmosferă explozivă este un amestec de substanţe inflamabile sub formă de gaze, vapori, ceaţă sau praf cu aerul, în condiţii atmosferice în care, după ce s-a produs aprinderea, combustia se răspândeşte în întregul amestec nears [SR EN 1127-1; Directiva ATEX 2014/34/EU].

Produsele marcate CE trebuie să țină cont de faptul că marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute în REGULAMENTUL (UE) 2016/425 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 9 martie 2016.

În România există legislația care reglementează și comercializarea acestor dispozitive:

Link-uri folositoare:
  1. Gas monitoring equipment
  2. Ghid national INSEMEX 2018